Evolutie van normatieve systemen

(te verschijnen) The illusion of gold-digging: The interpretation of state practice. [DOCX]

(te verschijnen) The failures of law: the case of the corrupt official, in: Nalsar: Student Law Review, Vol. XVI. [DOCX]

(te verschijnen) Weaving the Threads of a European Legal Order. [DOCX]

(te verschijnen) Evolution by Replication of Deontic Units. [DOCX]

(2022) Conceptual (Re)constructions of International Law, eds. K.Gorobets, A. Hadjigeorgiou and P.Westerman, Elgar Publishing 2022.

(2022) “Opinio juris: Test, filter, ideal or map?” In: Conceptual (Re)constructions of International Law, eds. K.Gorobets, A. Hadjigeorgiou and P.Westerman, Elgar Publishing, pp. 127-144. [DOCX]

(2022) “Legal Scholarship as design: A comment on Kammerhofer”, Conceptual (Re)constructions of International Law, eds. K.Gorobets, A. Hadjigeorgiou and P.Westerman, Elgar Publishing, pp. 27-31.

Alternatieve vormen van wetgeving/regulering en de implicaties daarvan

(2019) From Houses to Ships: Governance as a Form of Law, in: Le Libellio, Volume 14, numéro 4, hiver 2018. [PDF]

(2018) Вестерман П, 'Чинність: репутація правил,' (2016) 1-2 Філософія права і загальна теорія права 121–139 (Oekraiense vertaling van 'Validity: reputation of rules,' (2016) 1-2 Philosophy of Law and General Theory of Law 121–139)

(2018) Algemeenheid als duurzaamheid, Redactionele Kanttekening, RM Themis, 179/1 febr. 2018, 1-2 [DOCX]

(2018) The Rule of Law as an Export Product, in: The Theory and Practice of Legislation Vol. 5/2, 2017, pp.171-185

(2018) A Short Note on the Validity of Rules Guiding Informal Markets, co-authored with Yugank Goyal, in: Legal Validity and Soft Law Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2018) Validity: the Reputation of Rules, in: Legal Validity and Soft Law Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2018) Legal Validity and Soft Law, Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2018) Outsourcing the Law: A Philosophical Perspective on Regulation, Edgar Elgar Publishers 2018.

(2016) Goal Regulation, Democracy and Organised Distrust, in: S. Comtois and K. De Graaf (eds.) On Lawmaking and Public Trust, Eleven: International publishing, The Hague, 2016, 43-54 [DOCX]

(2016) Zelfregulering in opdracht ondermijnt de autonomie, in: Recht der Werkelijkheid, Boom Juridisch, 2016 (37) 1, pp. 50-54

(2014) Doelregelgeving en democratie in: Recht in geding, red. Groenhuijsen et al. Boom Jur., 2014, pp. 125-134, ISBN 978-90-8974-925-3 [DOCX]

(2014) De verleiding van doelregulering, in: Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht, red. S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof en A.E. Schilder (red.), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, pp. 37-44, ISBN 9789462401471 [DOCX]

(2013) Regulation and the Rule of Law, Law of Ukraine, Kiev, 4/2013, pp. 39-47

(2013) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНЕ ОБЛИЧЧЯ ДЕРЖАВИ1 (Regulering en de rechtsstaat), in: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА (tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Algemene Rechtsleer) 2/2013. Oekraine, pp. 176-184

(2013) Law and Regulation, in: Human Rights and the Problem of Legal Injustice: Annals of the Preparatory Meeting for the XXVI World Congress of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, Joao Adeodato (red.), Editura Noeses. Sao Paolo [DOC]

(2013) Van huis naar schip: governance als vorm van recht, in: RM Themis, jrg.174 no 4, augustus 2013, Paris, Zutphen. pp. 177-184

(2013) Pyramids and the Value of Generality, Regulation & Governance, special issue on Twenty Years of Responsive Regulation: An Appreciation and Appraisal (edited by C. Parker), 7(1) [PDF]

(2012) Ruimte door regels, in Ars Aequi, okt. 2012, jrg 61, pp. 720-728 [DOC]

(2010) (i.s.m. M. Hertogh) Selfregulation, thematic issue of Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation, Vol. 4, no 3 2010, pp. 219-404.

(2010) Who is regulating the self? Selfregulation as outsourced rulemaking, in: Selfregulation, thematic issue of Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation, Vol. 4, no 3 2010, pp. 225-241. [SSRN]

(2010) Arguing about goals: The Diminishing Scope of Legal Reasoning, Argumentation, 24:211-226 [SSRN]

(2009) Het nastrevenswaardige gefixeerd, in: De grenzen van het goede leven: Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr. A. Soeteman, Olaf Tans et al. (red.) Ars Aequi Libri, Nijmegen, pp. 73-83 [PDF]

(2008) The Changing Bell Jar, in: European Journal of Legal Studies, Vol. 2, No 1, pp. 183-202 [EJLS]

(2008) From Democracy Towards Accountability: in: E. Kofmel (ed.) Major Trends in Anti-Democratic Thought, Imprint Academics, pp. 165-185 [PDF]

(2008) i.s.m. A.R. Mackor (red.) Vormen van (de?)regulering, Boom Juridische Uitgevers

(2008) Normering via doelstelling: zorgplichten. In: P.C. Westerman en A.R. Mackor (red.) Vormen van (de?)regulering, Boom Juridische Uitgevers [PDF]

(2008) `Van regelgeving naar doelstelling’, in Denkwerk, Cahier EAJ (Een Ander Justitie), uitgave van Ministerie van Justitie, pp. 36-41 [PDF]

(2007) `Governing by Goals: Governance as a Legal Style', in: Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation, Hart Publishing, pp. 51-72

(2007) The Emergence of New Types of Norms, in: Luc J. Wintgens (ed.) Legislation in Context: Essays in Legisprudence, Ashgate, Aldershot, pp. 117-133. [SSRN]

(2007) Over het drogen van de was: de beperkte werking van een zorgplicht, in: Ronald Janse et al. (red.), in: Rechtsfilosofische annotaties, Ars Aequi Jurisprudentie, Nijmegen, pp. 158-160 [PDF]

(2006) `De onmogelijkheid van deregulering', in: Nederlands Juristenblad, jrg. 81, nr. 3, pp. 132-137 [PDF]

(2006) `De wet als pars pro toto', in: B. van Klink en N. Zeegers, Hoe maakbaar is veiligheid: Over de Wet op uitgebreide identificatieplicht, De Papieren Tijger, Breda, pp. 79-85 [PDF]

(2006) `Outputsturing in de rechtsstaat', R.M. Themis, jrg. 167, no 6, dec. 2006, pp. 237-241 [PDF]

(2006) Een nieuwe stijl van reguleren, in: Op weg naar bruikbare regulering?, red. B. Dorbeck-Jung et al. (Themanummer van Recht der Werkelijkheid), pp. 33-51 [PDF]

(2004) `Some objections to an aspirational system of law' in: N.E.H.M. Zeegers et al. (eds) Social and Symbolic Effects of Legislation on the Rule of Law, The Edwin Mellen Press, Lewiston, 2004, pp. 299-315 [PDF]

 

Methodologie van de rechtswetenschap

(2014) Lawyers doing Philosophy, in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2014/3, pp. 260-266, ISBN 2213-0713 [DOCX]

(2013) Breaking the Circle: Goal-legislation and the Need for Empirical Research, in: The Theory and Practice of Legislation, Hart Publ. Vol 1, no 3, 2013., pp. 395-414 [DOCX]

(2013) The Impossibility of an Outsider’s Perspective, in: The Objectivity of Legal Methodology, eds. Husa and Hoecke, Hart Publishers, Oxford, 2013, p.45-66 [PDF]

(2012) Recensie van Law and Method, Bart van Klink en Sanne Taekema (eds.) Siebeck Mohr, 2012, in: Recht & Methode, Boom Jur., pp. 78-80

(2011) `Open or autonomous: The debate on legal methodology as a reflection of the debate on law’, in: Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? M. van Hoecke (ed.), Hart Publ. Oxford, pp. 87-110 [SSRN]

(2008) `Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap’ (i.s.m. M.J. Wissink), NJB 2008/440, pp. 503-507 [PDF]

(2007) `Doelregulering in de rechtswetenschap’, reactie op Van Gestel en Vranken, NJB jrg. 82, no 27 (13-7-07), pp. 1673-1674 [PDF]

 

Het belang van procedures

(2018) I.s.m. A.R. Mackor en J. ten Voorde, redactie van De gevoelstemperatuur van het strafrecht, special issue NJLP 2017/2, Vol.46

(2018) Вестерман П, 'Чинність: репутація правил,' (2016) 1-2 Філософія права і загальна теорія права 121–139 (Oekraiense vertaling van 'Validity: reputation of rules,' (2016) 1-2 Philosophy of Law and General Theory of Law 121–139)

(2018) Algemeenheid als duurzaamheid, Redactionele Kanttekening, RM Themis, 179/1 febr. 2018, 1-2 [DOCX]

(2018) A Short Note on the Validity of Rules Guiding Informal Markets, co-authored with Yugank Goyal, in: Legal Validity and Soft Law Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2018) Validity: the Reputation of Rules, in: Legal Validity and Soft Law Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2018) Legal Validity and Soft Law, Pauline Westerman, Jaap Hage, Stephan Kirste en Anne Ruth Mackor (eds.), Springer Verlag 2018.

(2017) `De wederkerigheid tussen reciprociteit en mutualiteit', in: Homo duplex: de dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie: Liber amicorum Dorien Pessers, Britta van Beers en Iris van Domselaar (red.), Boom Juridisch, Den Haag, 2017, pp. 19-29 [DOCX]

(2017) Nudging en de paradox van autonomie, in: Ars Aequi, (bijzonder nummer over autonomie), 07/08 2017, jrg 66, pp. 582-590 [PDF]

(2015) The Uneasy Marriage between Law and Equality in: Laws 2015, 4, 82-90; doi:10.3390/laws4010082 [PDF]

(2014) Reciprocity: A Fragile Equilibrium, in: Netherlands Journal of Legal Philosophy, Special Issue: Reciprocity and the Normativity of Legal Orders, eds. Hans Lindahl and Bart van Klink, 2014/2, pp. 172-184, ISSN 2213-0713 [DOCX]

(2011) De deskundige in het recht (red. Krans, Marseille, Vellinga-Schootstra en Westerman, Paris, Zutphen, 2011 [URL]

(2010) Instrumentalisation of the public sphere: a philosophical perspective in: Social Security as a Public Interest: a multidisciplinary inquiry into the foundations of the regulatory welfare state, eds. G.Vonk en A. Tollenaar, Intersentia, pp. 173-193 [SSRN] (als 'safeguarding the public sphere')

(2009) Autonomie als voorwaarde tot legaliteit, in: R&R, 2009/1, pp.11-16 [PDF]

(2009) Leve de letter! Redactionele Kanttekening, R.M.Themis, 2009-2, pp.5 [PDF]

(2009) Geen herstelrecht maar rechtsherstel, in: Tijdschrift voor Herstelrecht, Boom Jur. Uitg. 2009 (9), no 3, pp. 47-50 [PDF]

(2007) Eerst recht, dan rede: het belang van explicitering in: Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie, jrg. 8, no 2, pp. 68-77 [PDF]

(2004) In de beperking toont zich de meester, in: Feteris et al. (red.), In het licht van deze overwegingen: Bijdragen aan het vierde symposium juridische argumentatie, Rotterdam, Ars Aequi Nijmegen pp. 31-37 [PDF]

(2003) Twee pleidooien voor formalisering, Boom Juridische Uitgeverij, 57 pp. (twee oraties) [PDF1] [PDF2]

(2001) `Formal Justice as a Common Language', in: Arend Soeteman (ed.), Pluralism and Law, Kluwer, Dordrecht, pp. 1-17 [PDF]

(2000) Non-discrimination and diversity, P.C. Westerman (ed.), Boom, Meppel, 126 pp

(2000) `The principle of equality as a heuristic device', in: Non-discrimination and diversity, P.C. Westerman (ed.), Boom, Meppel, pp. 115-124 [PDF]

(1999) `Means and Ends', in: Rediscovering Fuller: Essays on Implicit Law and Institutional Design, W. Witteveen and W. van der Burg (eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 145-168 [PDF]

 

Ideeëngeschiedenis

(te verschijnen) Natural Law as Blank Cheque. [DOCX]

(2018) Rechtvaardigheid als afdwingbaarheid, Ars Aequi, april 2018, jaargang 67, pp.276-7 [DOCX]

(2014) Natural rights versus human dignity: two conflicting traditions, in: The Cambridge Handbook of Human Dignity, eds. Marcus Düwell et al., Cambridge UP, 2014, pp.108-116 ISBN 0521195780, 9780521195782 [PDF]

(2012) Het risico-denken in het strafrecht, Ontmoetingen, voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-juridisch gezelschap, no 17, pp. 31-41

(2007) ‘Suárez and the formality of Law', in: Matthias Kaufmann und Robert Schnepf (Hrsg.), Politische Metaphysik: Die Entstehung moderner Rechtskonzeptionen in der Spanischen Spätscholastik, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 227-237 [PDF]

(2005) `Natural Law' in: Encyclopedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law [DOCX]

(2001) 'De wijsheid van het midden: Hume als politiek filosoof', in: Patricia de Martelaere en Willem Lemmens (red.), David Hume: filosoof van de menselijke natuur, Pelckmans Agora, Kapellen/Kampen, pp. 150-165 [PDF]

(1999) `Pufendorf: de laatste en de eerste', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor de Wijsbegeerte, nr. 91/4, pp. 269-279 [PDF]

(1998) `Het einde van het natuurrechtdenken', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1998/2, pp. 114-124

(1998) The Disintegration of Natural Law Theory: Aquinas to Finnis, Brill, Leiden, 325 pp [PDF]

(1997) Recensie van Thomas van Aquino, `Over de Wet' (Summa Theologica I-II, qq. 90-97), vert. door M.A.J. Buijsen, Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1997/1, pp. 70-72

(1997) Recensie van A.P. Martinich, `A Hobbes Dictionary', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1997/1, pp. 87-88

(1996) Recensie van F. Palladini und G. Hartung, `Samuel Pufendorf und die europäische Frühaufklärung: Werk und Einflusz eines deutschen Bürgers der Gelehrtenrepublik nach 300 Jahren (1694-1994)', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1996/3, pp. 236-238

(1994) `Hume and the Natural Lawyers: a Change of Landscape', in: Hume and Hume's Connexions, M.A. Stewart and J. Wright (eds.), Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 83-104

(1993) John Locke', in: Filosofen van het klassieke liberalisme, P.B. Cliteur, A.A.M. Kinneging en G.A. van der List (red.), Kok Agora, Kampen, 1993 pp. 47-67

(1992) Recensie van M.J. Gunning, `Gewaande rechten: het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie', Recht en Kritiek, jrg. 18, nr. 2, pp. 202-205

(1991) `Natuur en cultuur; de vruchtbaarheid van een dichotomie', in: `Op de grens: Onderzoek naar het scheiden van natuur en cultuur', themanummer Kennis en Methode, jrg. XV, nr. 1, pp. 121-141

(1990) Recensie van Stephen Buckle, `Natural Law and the Theory of Property: Grotius to Hume', Grotiana, Vol. 11, pp. 43-50

(1989) Locke's Two Treatises en het Nederlandse politieke denken', Recht en Kritiek, jrg. 15, nr. 2, pp. 120-136

(1989) `Regels en principes: historische voorwaarden voor de rechtsstaat', in: De Rechtsstaat Herdacht, W.J.M. Engels et al. (red.), Tjeenk Willink, Zwolle, pp. 27-41.

(1989) `The European Example; a Contingent Path towards Democracy', Quest, vol.III, nr. 1, pp. 60-74.

(1988) `Hume's Reception of Grotius: A History of Historization', Grotiana, 1988, Vol.9, pp. 64-78 [PDF]

 

Diversen

(2022) De valse tegenstelling tussen uniform en maatpak, Ars Aequi, april 2022, pp. 274-277. [PDF]

(2020) Bowing to Authority: the COVID-19 Experience, University of Bologna Law Review (Obiter dictum), Vol V, Issue 2, pp. 234 – 239. [PDF]

(2020) De verdienste van een cirkelredenering, RM Themis, 181/2 april 2020, pp. 86-88. [PDF]

(2016) `Juridisch Nudgen'. Redactionele Kanttekening, R.M. Themis, 177/4, pp 174-4 [DOCX]

(2015) De wonderbare vermenigvuldiging van macht en tegenmacht, Redactionele Kanttekening in: R.M. Themis, 2015-2, pp 41-42 [DOCX]

(2015) Het Calimero-gevoel van de jurist, interview met Carel Stolker, NJB, afl. 20, (22-5-2015), pp 1348-1354 [DOCX]

(2014) Risicodes, Redactionele Kanttekening, R.M.Themis, jrg 175, 1 febr. 2014 [DOCX]

(2012) Drieëntwintig gezichten, Redactionele Kanttekening RM Themis 173/, december 2012, p. 265-266

(2012) Het risico-denken in het strafrecht, Ontmoetingen, voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-juridisch gezelschap, no. 17, mei 2012, p. 31-41

(2012) Recensie van Law and Method, Bart van Klink en Sanne Taekema, Siebeck Mohr, 2012, in: Recht & Methode, Boom Jur., 2012/1 p.78-80

(2011) Professionele autonomie als contrastbegrip, Redactionele Kanttekening, RM Themis, 2011/ 4, pp 141-142 [PDF]

(2010) i.s.m. P. van Lochem, Rules on Rulemaking, thematic issue of Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation, Vol. 4, no 2 2010, pp. 107-218

(2010) Visitatie in spagaat in: Ars Aequi, dec. 2010, jrg. 59, pp. 901-904 [PDF]

(2009) i.s.m. N. Zeegers (eds.) 'Experts and Legislation', thematic issue of Legisprudence: International Journal for the Study of Legislation, Vol. 3, no 3 2009, pp. 247-366

(2009) Recensie van A. Azimi: Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998, in: RMThemis, 2009-3, pp. 127-129 [PDF]

(2008) Democratie als opvoedingsideaal, in: RM Themis, jrg 169, no 2. pp. 52-54 [PDF]

(2008) Geen grondslagen maar grondlagen: over het fundament van het huis van het recht, Ars Aequi, jrg. 57, 337-344 [PDF]

(2008) `Een bijzonder verbod', column voor Terecht Gesteld, (eerder verschenen in bulletin Academie voor Wetgeving)

(2008) Recensie van Thomas Schillemans, `Verantwoording in de schaduw van de macht. Horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties’, in: Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2008-5, pp. 189-193 [PDF]

(2007) Over de Rechtstheorie van de Farizeeën, een interview met Roberto Mangabeira Unger, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2007/2, pp. 42-48

(2007) De kunst van het vak, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2007/2, pp.60-63 [PDF]

(2007) Een bijzonder verbod, column voor Bulletin Academie voor Wetgeving nr. 16

(2006) `Politiek weerbericht bepaalt straks koers musea', in: Volkskrant, 5-1-2006 [PDF]

(2005) `The Moralist, A conversation with John Harris about bioethics', Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2005/1, pp. 46-56 [PDF]

(2004) Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen'. Vertaling van artikel van Duncan Kennedy, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2004/3, pp. 242-258

(2004) `Het deconstructivisme van Duncan Kennedy', een interview: Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2004/3, pp. 258-268 [PDF]

(2004) `Democratie als voorwaarde voor de rechtsstaat', Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2004/2, pp. 129-133 [PDF]

(2004) `Het recht als kledingstuk', in: Over Leven en Recht: Opstellen aangeboden aan Prof. mr. N.H.M. Roos, Shaker Publishing, pp. 70-72

(2002) Anne Marie Bos, Geregeld Recht: Een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat' In: Rechtsgeleerd Magazijn Themis, jrg. 163, pp. 190-192 [PDF]

(1999) `Een fotoboek van het recht', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1999/2, pp. 147-150.

(1999) Recensie van C.W. Maris en F.C.L.M. Jacobs (red.), `Rechtsvinding en de grondslagen van het recht' en P.B. Cliteur, B.C. Labuschagne en C.E. Smith (red.), `Rechtsfilosofische stromingen van de twintigste eeuw', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1999/1, pp. 74-77

(1999) Recensie van L.P. Pojman and R. Westmoreland (eds.), `Equality: Selected Readings', Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1999/2, p. 156 [PDF]

(1999) Recensie van Paul Cobben and Ludwig Heyde (eds.), `How Natural is the Ethical Law?', Algemeen Nederlands Tijdschrift voor de Wijsbegeerte, nr. 91/4, p. 320 [PDF]

(1994) `Regels voor museumbezoek', Recht en Kritiek, jrg. 20, nr. 1, pp. 67-70

(1994) `The Modernity of Fundamentalism', review article n.a.v. `Fundamentalisms Observed', Martin M. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Chicago Journal of Religion, vol. 74, nr. 1, pp. 77-85

(1992) `Algerijns fundamentalisme: de keuze voor het eigene', Tijd en Taak, jrg. 90, nr. 6, pp. 7, 8 en 21

(1991) Pieter Boele van Hensbroek, Sjaak Koenis en Pauline Westerman (red.), Naar de letter: beschouwingen over fundamentalisme, Stichting Grafiet, Utrecht, oktober 1991, 274 pp.

(1991) `Het voordeel van kortzichtigheid', in: Pieter Boele van Hensbroek, Sjaak Koenis en Pauline Westerman (red.), Naar de letter: beschouwingen over fundamentalisme, Stichting Grafiet, Utrecht, oktober 1991, pp. 251-260

(1991) Recensie van Thomas Mertens `Kritische filosofie en politiek', Recht en Kritiek, 1991, jrg. 17, nr. 4, pp. 482-486

 

Publicaties ten behoeve van het onderwijs

(2014) Rätten som gåta, En Introduction till rättsfilosofi, Studentlitteratur, Lund. (Zweedse vertaling van Recht als Raadsel) ISBN 9789144095691

(2012) Recht als Raadsel, een inleiding in de rechtsfilosofie, Uitg. Paris

(1998) Rechtsfilosofie Inleiding, 216 pp., en Rechtsfilosofie Teksten, 212 pp., Van Gorcum, Assen

(1994) Hoofdstuk over Thomas van Aquino, in: cursus Inleiding in de filosofie, Open Universiteit, Heerlen, pp. 217-276

(1994) Hoofdstuk over John Locke, in: cursus Inleiding in de filosofie, Open Universiteit, Heerlen, pp. 77-120